Alle episoder

Viser episoder 1-29 av 29 totalt

En samtale om forebygging og eldreomsorg med Eva Jakobson Vaagland fra Skadeforebyggende Forum

Eva Jakobson Vaagland fra Skadeforebyggende Forum i samtale med Arne Harald Foss fra LFE om viktigheten av skadeforebygging i framtidens eldreomsorg.

En samtale om omsorgs- og velferdstjenester med Erling Behrens (AP), ordførerkandidat i Hamar

Her snakker Erling Behrens (AP) med leder for Livsgledehjem, Christine Sandø Lundemo, om dagens og fremtidens eldreomsorg i Hamar. De snakker blant annet om tilpassing...

En samtale med Karen Dolva, medgrunder og daglig leder i No Isolation AS, som utvikler "varm teknologi"

Karen Dolva snakker med leder for livsgledehjem, Christine Sandø Lundemo, om hva No Isolation sin rolle i eldreomsorgen er, og hva som kreves av bedrifter som leverer ...

Hvordan kan eldre enklere få være en ressurs i lokalsamfunnet og leve aktive, sosiale liv? En samtale med Nina Myklebust fra Senteret for et aldersvennlig Norge

Nina Myklebust, Seniorrådgiver i Senteret for et aldersvennlig Norge, i en samtale om den enorme eldreressursen, og om generasjonsmøter og frivillighet, med Linda Fahl...

En samtale om eldreomsorg med Hildegunn Seip, sosialpolitisk talsperson i MDG

I denne samtalen snakker leder av Livsgledehjem, Christine Sandø Lundemo, med Hildegunn Seip (MDG) om viktigheten av å bedre samarbeid mellom offentlig, frivillig og i...

Ellen Rønning Arnesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet: hva er viktig i eldreomsorgen?

Statssekretær Arnesen snakker med Christine Sandø Lundemo fra LFE om hva Arbeiderpartiet synes er viktig i eldreomsorgen, om kvalitet i tjenestene i eldreomsorgen og h...

En samtale med Ellen Cathrine Andersen fra Senscom AS om livskvalitet og verdighet

Ellen Cathrine Andersen, daglig leder i Senscom AS, i samtale med Christine Sandø Lundemo, leder for Livsgledehjem, om viktigheten av å opprettholde livskvalitet og ve...

Marion Rodgers Løseth fra Verdighetsenteret: vi må legge til rette og skape gode rammebetingelser for frivilligheten, slik at det både blir trygt å være frivillig og mottaker av frivillighet.

Marion Rodgers Løseth, leder for frivillighet og kultur ved Verdighetsenteret, samtaler om frivillighet og generasjonsmøter med Linda Fahle-Johansen fra LFE. Med framt...

En samtale om eldreomsorg med Arne Halaas, generalsekretær i Pensjonistforbundet

Her snakkes det om tilpassede boliger for eldre, bo lengst mulig hjemme, redusere ensomhet blant eldre og fremtiden for sykehjem med mer.

En samtale om eldreomsorg med Stine Westrum, faglig leder av partiet Rødt.

En samtale mellom leder for Livsgledehjem Christine Sandø Lundemo og Stine Westrum om hva som er viktigst for Rødt når det gjelder eldreomsorg.

Marit Bjørnstad fra Norske kvinners sanitetsforening: vi må se hvert menneske og skape gode sosiale arenaer

Marit Bjørnstad, organisasjonsleder Norske kvinners sanitetsforening (NKS), i samtale med Linda Fahle-Johansen fra LFE. NKS jobber med å skape sosiale fellesskap, friv...

Åse Kristin Ask Bakke: Hvordan skal vi få flere frivillige, og flere eldre til å benytte seg av de sosiale møteplassene i lokalsamfunnet?

Åse Kristin ask Bakke (AP) sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, som blant annet skal legge til rette for at flere kan være frivillige. I denne episoden s...

Geir Lippestad i partiet Sentrum om mangfold, skeiv alderdom og menneskerettsloven

I denne samtalen snakker Leder for Livsgledehjem Christine Sandø Lundemo med partileder i Sentrum Geir Lippestad, om hva som er viktigst for partiet Sentrum når det gj...

Hildegunn Sivertsen, livsgledekonsulent: Livsgledehjem hjelper oss med å skape livsglede for beboerne

Hildegunn Sivertsen er ansatt som livsgledekonsulent i Arendal kommune, og forteller her om rollen som veileder og bindeledd mellom livsgledehjemmene og LFE. I samtale...

Hanne Marie Hagh Sandberg fra Norges Farmaceutiske Forening: vi vil være mer involvert i fremtidens eldreomsorg!

Hanne Marie Hagh Sandberg fra Norges Farmaceutiske Forening i samtale med generalsekretær i LFE, Tone Bye, om hvordan farmasøyter ønsker og bør spille en større og vik...

Svein Elgvin: erfaringer med Livsgledehjem som system, og smitteeffekter på øvrig arbeid i omsorgstjenesten

Svein Elgvin, enhetsleder for alle sykehjem i Arendal gjennom mange år, i samtale med generalsekretær i LFE, Tone Bye. «Systemet vi får ved å jobbe systematisk under p...

Sigrid Nedkvitne fra Friskus: en interaktiv aktivitetskalender for kommuner

Sigrid Petersson Nedkvitne er gründeren bak Friskus, en interaktiv aktivitetskalender som kommuner kan bruke for alle innbyggerne sine. Her kan kommunen, lag og foreni...

Hans Inge Myrvold: Skal vi lykkes med en god eldreomsorg, må vi også legge til rette for gode lokale møteplasser og samarbeid med ideell sektor og frivilligheten

Hans Inge Myrvold (SP) er medlem av Helse- og omsorgskomiteen. I denne livsgledesamtalen snakker han med Christine Sandø Lundemo fra LFE om at kommunene må rustes til ...

Bård Hoksrud: når man har behov for sykehjemsplass skal man få det, uavhengig av hvor man bor

Bård Hoksrud (FrP) fra Helse- og omsorgskomiteen snakker med Christine Sandø Lundemo fra LFE om eldreomsorg. V må tenke annerledes for å få flere ressurser i framtiden...

Rona Therese Reistad fra Frelsesarmeen: løfter stemmen på vegne av de sårbare

Rona Therese Reistad er leder for eldreomsorg hos Frelsesarmeen. I denne episoden samtaler hun med Arne Harald Foss fra LFE, blant annet om å løfte stemmen på vegne av...

Wenche Halsen fra Senteret for et aldersvennlig Norge: forbered, planlegg og legg til rette for egen alderdom

Wenche Halsen leder Senteret for et aldersvennlig Norge, og snakker her med Arne Harald Foss fra LFE om hvordan vi selv må forberede, planlegge og legge til rette for ...

Erlend Svardal Bøe: vi må sammen skape et mer aldersvennlig samfunn

Erlend Svardal Bøe (H) sitter i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, og snakker med Christine Sandø Lundemo fra LFE om framtidens eldreomsorg. Han snakker om å ska...

Tone Wilhelmsen Trøen: tilrettelagte boliger, faglært personell og god demensomsorg er nøkkelen for framtidens eldreomsorg

Tone Wilhelmsen Trøen (H) er leder for Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Her snakker hun med Christine Sandø Lundemo fra LFE om framtidens eldreomsorg. Hun mene...

Olaug Bollestad: vi trenger ikke bare «varme hender», men også kloke hoder!

Olaug Bollestad (KrF) i samtale med Christine Sandø Lundemo fra LFE. For å få en best mulig eldreomsorg må vi se hele mennesket, møte ensomheten, skape fellesskap og t...

Arild Kristensen (NSCC - Norwegian Smart Care Cluster): Hvordan kan vi tenke nytt og finne smarte, nye løsninger i eldreomsorgen?

Hvordan kan vi tenke nytt og finne smarte, nye løsninger på nåværende og framtidige utfordringer i eldreomsorgen? En samtale mellom Arild Kristensen, leder for Norwegi...

Hege Lindstrøm fra Inn på tunet: mening, mestring og aktivitet i samspill med livet på gården

Hege Lindstrøm, daglig leder for Inn på tunet Norge SA, samtaler med Arne Harald Foss fra Livsglede for Eldre om hvordan livet på gården kan ha en terapeutisk og rehab...

Anne Gamme (KS): vi må jobbe mer sammen og på tvers for å løse utfordringene i framtidens eldreomsorg

Fagsjef i KS, Anne Gamme, snakker med Arne Harald Foss fra LFE om at hele samfunnet må bidra for å løse utfordringene i framtidens eldreomsorg.

Helseminister Ingvild Kjerkol: Hvordan tror du fremtidens eldreomsorg vil bli? Hvordan kan vi sikre kvalitet i tjenestene, uavhengig av hvilken kommune man bor i?

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) intervjues av Christine Sandø Lundemo, leder for Livsgledehjem. "Det Livsglede for Eldre har utviklet er veldig målrettet med tanke ...

Wenche Halsen og Tone Bye: Hvordan kan vi sammen skape et mer aldersvennlig samfunn?

Wenche Halsen fra Senteret for et aldersvennlig Norge intervjuer Tone Bye, generalsekretær i Livsglede for Eldre. Hvordan kan hele samfunnet bidra for å skape verdens ...

Sendes av