Marit Bjørnstad fra Norske kvinners sanitetsforening: vi må se hvert menneske og skape gode sosiale arenaer

Marit Bjørnstad, organisasjonsleder Norske kvinners sanitetsforening (NKS), i samtale med Linda Fahle-Johansen fra LFE. NKS jobber med å skape sosiale fellesskap, frivillighet og generasjonsmøter, blant annet gjennom lavterskeloppleggene Kløvertur (turtilbud for alle), Trygge eldre (hvordan praktisk tilrettelegge eget hjem samt førstehjelp), Kanskje kommer kongen (matfellesskap) og Lesevenn (voksne leser for barn). Bjørnstad er opptatt av at alle skal bli sett, og av å se verdien i de små tingene. 

Marit Bjørnstad fra Norske kvinners sanitetsforening: vi må se hvert menneske og skape gode sosiale arenaer
Sendes av