Hvordan kan eldre enklere få være en ressurs i lokalsamfunnet og leve aktive, sosiale liv? En samtale med Nina Myklebust fra Senteret for et aldersvennlig Norge

Nina Myklebust, Seniorrådgiver i Senteret for et aldersvennlig Norge, i en samtale om den enorme eldreressursen, og om generasjonsmøter og frivillighet, med Linda Fahle-Johansen, leder for frivillighet og generasjonsmøter i LFE. Myklebust er ansvarlig for Senterets partnerskapsordning som skal bringe sektorer og bransjer sammen for å skape et mer aldersvennlig samfunn, som LFE er en del av. 
Hvordan kan eldre enklere få være en ressurs i lokalsamfunnet og leve aktive, sosiale liv? En samtale med Nina Myklebust fra Senteret for et aldersvennlig Norge
Sendes av