Bård Hoksrud: når man har behov for sykehjemsplass skal man få det, uavhengig av hvor man bor

Bård Hoksrud (FrP) fra Helse- og omsorgskomiteen snakker med Christine Sandø Lundemo fra LFE om eldreomsorg. V må tenke annerledes for å få flere ressurser i framtidens eldreomsorg. Hoksrud ønsker en nasjonal standard for sykehjem og tydeligere lovgivning, og tydelige kriterier som sikrer at nivået på tjenestene er godt nok - uansett hvor i landet man bor.
Bård Hoksrud: når man har behov for sykehjemsplass skal man få det, uavhengig av hvor man bor
Sendes av