Hans Inge Myrvold: Skal vi lykkes med en god eldreomsorg, må vi også legge til rette for gode lokale møteplasser og samarbeid med ideell sektor og frivilligheten

Hans Inge Myrvold (SP) er medlem av Helse- og omsorgskomiteen. I denne livsgledesamtalen snakker han med Christine Sandø Lundemo fra LFE om at kommunene må rustes til å bygge tilrettelagte boliger og institusjonsplasser. Vi bør legge til rette for mer forskning og utvikling av teknologi, og bruke velferdsteknologi mer som et supplement. Utdanningstilbud i nærheten av der folk bor er viktig, og det må være rom for at kommunene kan utvikle og utforme tjenester tilpasset sitt lokalsamfunn. Kan vi skape felles møteplasser for generasjonene, der dagsenteret og fritidsklubben møtes?

Hans Inge Myrvold: Skal vi lykkes med en god eldreomsorg, må vi også legge til rette for gode lokale møteplasser og samarbeid med ideell sektor og frivilligheten
Sendes av