Olaug Bollestad: vi trenger ikke bare «varme hender», men også kloke hoder!

Olaug Bollestad (KrF) i samtale med Christine Sandø Lundemo fra LFE. For å få en best mulig eldreomsorg må vi se hele mennesket, møte ensomheten, skape fellesskap og tilhørighet. Samspill mellom pleie, frivillighet og pårørende samt tverrfaglighet vil være viktig for å løse framtidens omsorgsutfordringer.
Olaug Bollestad: vi trenger ikke bare «varme hender», men også kloke hoder!
Sendes av