Hege Lindstrøm fra Inn på tunet: mening, mestring og aktivitet i samspill med livet på gården

Hege Lindstrøm, daglig leder for Inn på tunet Norge SA, samtaler med Arne Harald Foss fra Livsglede for Eldre om hvordan livet på gården kan ha en terapeutisk og rehabiliterende virkning.
Hege Lindstrøm fra Inn på tunet: mening, mestring og aktivitet i samspill med livet på gården
Sendes av