Arild Kristensen (NSCC - Norwegian Smart Care Cluster): Hvordan kan vi tenke nytt og finne smarte, nye løsninger i eldreomsorgen?

Hvordan kan vi tenke nytt og finne smarte, nye løsninger på nåværende og framtidige utfordringer i eldreomsorgen? En samtale mellom Arild Kristensen, leder for Norwegian Smart Care Cluster, og Arne Harald Foss fra Livsglede for Eldre om velferdsteknologi, nytenking, behandling og forebygging. 
Arild Kristensen (NSCC - Norwegian Smart Care Cluster): Hvordan kan vi tenke nytt og finne smarte, nye løsninger i eldreomsorgen?
Sendes av