Åse Kristin Ask Bakke: Hvordan skal vi få flere frivillige, og flere eldre til å benytte seg av de sosiale møteplassene i lokalsamfunnet?

Åse Kristin ask Bakke (AP) sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, som blant annet skal legge til rette for at flere kan være frivillige. I denne episoden snakker hun med Linda Fahle-Johansen fra LFE om viktigheten av å få mulighet for å være frivillig og en del av et fellesskap. Hvordan skal vi få flere frivillige i eldreomsorgen, og hvordan kan vi få flere eldre til å benytte seg av de sosiale møteplassene i lokalsamfunnet?

Åse Kristin Ask Bakke: Hvordan skal vi få flere frivillige, og flere eldre til å benytte seg av de sosiale møteplassene i lokalsamfunnet?
Sendes av