Svein Elgvin: erfaringer med Livsgledehjem som system, og smitteeffekter på øvrig arbeid i omsorgstjenesten

Svein Elgvin, enhetsleder for alle sykehjem i Arendal gjennom mange år, i samtale med generalsekretær i LFE, Tone Bye. «Systemet vi får ved å jobbe systematisk under paraplyen Livsglede(hjem) svarer ut det som det eneste verktøyet Norge har. (…) Det setter oss i stand til å være forberedt, jobbe planlagt og forstå når vi ikke får gjort det planlagte, slik at vi kan ta det igjen. Det betyr at alt henger sammen på en helt annen måte. En setter ting i system, og på den måten får man bedre tid (...) og man blir langt bedre på å skriftliggjøre og dele de erfaringene man gjør seg. (...) Med dette systemet på plass blir vi mye mer bevisste på at det å dele med hverandre, systematisk og skriftlig, det er svært viktig.»  Elgvin opplever at Livsgledehjem er et svært godt lederverktøy, og at det har smitteeffekt på pleieplaner og informasjonsoverføringer i andre sammenhenger. Det gjør kommunen i stand til å bruke dokumentasjon på en mye bedre måte, noe som er viktig, både for å kunne evaluere løpende, og i forbindelse med tilsyn og klagesaker.

Svein Elgvin: erfaringer med Livsgledehjem som system, og smitteeffekter på øvrig arbeid i omsorgstjenesten
Sendes av