Helseminister Ingvild Kjerkol: Hvordan tror du fremtidens eldreomsorg vil bli? Hvordan kan vi sikre kvalitet i tjenestene, uavhengig av hvilken kommune man bor i?

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) intervjues av Christine Sandø Lundemo, leder for Livsgledehjem. "Det Livsglede for Eldre har utviklet er veldig målrettet med tanke på å gi meningsfulle hverdager, selv om man taper funksjoner og opplever sykdom. [...] Det å oppleve mening og mestring er en viktig grunnverdi for alt vi gjør i de helsetjenestene som eldre trenger."

Helseminister Ingvild Kjerkol: Hvordan tror du fremtidens eldreomsorg vil bli? Hvordan kan vi sikre kvalitet i tjenestene, uavhengig av hvilken kommune man bor i?
Sendes av