Livsglede for Eldre er tilstede under Arendalsuka 2023. Dette er samtaler vi har hatt med menneskene vi har møtt under arrangementet.

Livsglede for Eldre er en ideell stiftelse som skaper meningsfulle hverdager for eldre gjennom sosial innovasjon som skaper generasjonsmøter, frivillighet og personsentrert omsorg. Du kan lese mer om oss på livsgledeforeldre.no.

Nyeste episoder

En samtale om forebygging og eldreomsorg med Eva Jakobson Vaagland fra Skadeforebyggende Forum

Eva Jakobson Vaagland fra Skadeforebyggende Forum i samtale med Arne Harald Foss fra LFE om viktigheten av skadeforebygging i framtidens eldreomsorg.

En samtale om omsorgs- og velferdstjenester med Erling Behrens (AP), ordførerkandidat i Hamar

Her snakker Erling Behrens (AP) med leder for Livsgledehjem, Christine Sandø Lundemo, om dagens og fremtidens eldreomsorg i Hamar. De snakker blant annet om tilpassing...

En samtale med Karen Dolva, medgrunder og daglig leder i No Isolation AS, som utvikler "varm teknologi"

Karen Dolva snakker med leder for livsgledehjem, Christine Sandø Lundemo, om hva No Isolation sin rolle i eldreomsorgen er, og hva som kreves av bedrifter som leverer ...

Hvordan kan eldre enklere få være en ressurs i lokalsamfunnet og leve aktive, sosiale liv? En samtale med Nina Myklebust fra Senteret for et aldersvennlig Norge

Nina Myklebust, Seniorrådgiver i Senteret for et aldersvennlig Norge, i en samtale om den enorme eldreressursen, og om generasjonsmøter og frivillighet, med Linda Fahl...

En samtale om eldreomsorg med Hildegunn Seip, sosialpolitisk talsperson i MDG

I denne samtalen snakker leder av Livsgledehjem, Christine Sandø Lundemo, med Hildegunn Seip (MDG) om viktigheten av å bedre samarbeid mellom offentlig, frivillig og i...

Flere episoder »
Sendes av