Wenche Halsen fra Senteret for et aldersvennlig Norge: forbered, planlegg og legg til rette for egen alderdom

Wenche Halsen leder Senteret for et aldersvennlig Norge, og snakker her med Arne Harald Foss fra LFE om hvordan vi selv må forberede, planlegge og legge til rette for å få en god alderdom, blant annet ved å bruke nettsiden Planleggelitt.no. Både helsetjenester, næringslivet, frivilligheten, pensjonistene selv og samfunnet for øvrig må bidra til å skape et mer aldersvennlig samfunn hvor oppgavene løses smartere og på tvers av sektorer.
Wenche Halsen fra Senteret for et aldersvennlig Norge: forbered, planlegg og legg til rette for egen alderdom
Sendes av