Hildegunn Sivertsen, livsgledekonsulent: Livsgledehjem hjelper oss med å skape livsglede for beboerne

Hildegunn Sivertsen er ansatt som livsgledekonsulent i Arendal kommune, og forteller her om rollen som veileder og bindeledd mellom livsgledehjemmene og LFE. I samtale med Tone Bye, generalsekretær i LFE, snakker hun om hvordan hun opplever at Livsgledehjem er et veldig konkret og godt verktøy for å lykkes i det psykososiale arbeidet på institusjonene i Arendal, som alle er sertifiserte livsgledehjem per 2023.

Hildegunn Sivertsen, livsgledekonsulent: Livsgledehjem hjelper oss med å skape livsglede for beboerne
Sendes av