Tone Wilhelmsen Trøen: tilrettelagte boliger, faglært personell og god demensomsorg er nøkkelen for framtidens eldreomsorg

Tone Wilhelmsen Trøen (H) er leder for Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Her snakker hun med Christine Sandø Lundemo fra LFE om framtidens eldreomsorg. Hun mener det er avgjørende at ansatte jobber sammen i tverrfaglige team, og ønsker seg flere faglærte i eldreomsorgen.  Helsepersonell må gjøre det de er utdannet til, og frivillige og ideelle organisasjoner som LFE må slippe til i større grad. Teknologi må brukes på nye måter, og alle kommuner bør gjennomføre årlige brukerundersøkelser, slik at de vet hvordan tilbudet oppleves av brukerne.
Tone Wilhelmsen Trøen: tilrettelagte boliger, faglært personell og god demensomsorg er nøkkelen for framtidens eldreomsorg
Sendes av