Sigrid Nedkvitne fra Friskus: en interaktiv aktivitetskalender for kommuner

Sigrid Petersson Nedkvitne er gründeren bak Friskus, en interaktiv aktivitetskalender som kommuner kan bruke for alle innbyggerne sine. Her kan kommunen, lag og foreninger samkjøre, koordinere og administrere alle lokale aktiviteter. Det gir innbyggerne en enkel oversikt over alt som foregår, hvor de samtidig melde seg på og få all info de trenger. Det forteller hun mer om i denne samtalen med generalsekretær i LFE, Tone Bye.

Sigrid Nedkvitne fra Friskus: en interaktiv aktivitetskalender for kommuner
Sendes av